Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) de construcție a penitenciarului din Chișinău a anunțat achiziția serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcție în cadrul contractului pentru construcția noului Penitenciar din Chișinău.

Obiectivul serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcții este monitorizarea executării lucrărilor și administrarea contractului prin expertiză eficace și eficientă, cu emiterea ulterioară a unui certificat de recepție la terminarea lucrărilor și a unui Certificat de recepție finală pentru următorul contract de lucrări, în limitele bugetului și duratei definite în planul de achiziții al proiectului.

UIP de construcție a penitenciarului din Chișinău solicită oferte de la companii calificate corespunzător, care sunt interesate să ofere asemenea asistență angajatorului pentru a facilita implementarea eficientă și în timp util a proiectului, prin consilierea UIP cu privire la administrarea contractului de lucrări finanțat de BDCE, cu verificarea prealabilă și prin îndeplinirea atribuțiilor inginerului, atribuite în baza contractului, care va fi un contract cu rata pe unitate și reevaluare, bazat pe Condițiile FIDIC a contractului pentru construcții, ediția armonizată MDB 2010.

Consultantul (compania) va exercita autoritatea atribuită Inginerului, așa cum este specificat implicit în contract, pentru a asigura finalizarea în timp util și satisfăcător a lucrărilor în conformitate cu contractul.

Misiunea este preconizată să înceapă în noiembrie-decembrie 2019 și va dura aproximativ 51 de luni.

Valoarea estimate a serviciilor, fără TVA, este de 700.000 euro.

Achiziția va fi deschisă tuturor consultanților, cu excepția celor care sunt restricționați în lista entităților neeligibile a Băncii Mondiale. Mijloacele din împrumut nu vor fi utilizate în scopul plăților către persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, în cazul în care o astfel de plată sau import sunt interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în cazul în care astfel de interdicții sunt confirmate ca acceptabile de către bancă.

Achiziționarea serviciilor de consultanță va fi efectuată în conformitate cu Ghidul BDCE pentru achiziția de livrări, lucrări și servicii, versiunea din septembrie 2011.

Consultanții interesați vor trimite ofertele către UIP până la data de 2 septembrie (mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35, biroul U.I.P., Republica Moldova e-mail: uip@anp.gov.md). Ofertele depuse după această oră și dată pot fi returnate nedeschise.

Guvernul a primit anterior un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 39 de milioane de euro pentru finanțarea cheltuielilor necesare implementării Programului de construcție a penitenciarului din Chișinău. Atribuirea contractului în temeiul anunțului UIP este condiționată de obținerea de către Ministerul Justiției a fondurilor suplimentare necesare și/sau a alocărilor de buget înainte de ultima dată prevăzută în documentul de licitație la care trebuie să fie semnat contractul, sau o altă dată ulterioară comunicată ofertanților, în lipsa căreia această procedură de licitație va fi considerată anulată. În cazul în care condițiile de semnare a contractului nu sunt îndeplinite în conformitate cu această clauză suspensivă, nu se va atribui niciun contract în cadrul acestei licitații și ofertele vor fi returnate ofertanților. Autoritatea contractantă nu este responsabilă față de ofertanți pentru oricare cheltuieli sau pierderi directe sau indirecte care pot rezulta din anularea licitației.

Anterior a fost anunțat și concurs pentru selectarea companiei care va construi noul penitenciar din Chișinău. Concursul a fost prelungit de câteva ori, ultimul termen de prezentare a ofertelor anunțat fiind 29 iulie.