Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat concurs repetat pentru selectarea partenerului privat care va construi locuințe de serviciu pentru angajații instituției, după ce la concursurile anunțate anterior nu a fost selectată nicio companie.

Agentul selectat urmează să construiască un complex locativ și obiecte de menire socială pe un teren de 0,3984 ha, ampalsat pe str. Grenoble din capitală.

Parteneriatul dintre compania selectată și Poliția de Frontieră se va încheia pentru o perioadă de 48 luni, în cazul transferării în proprietatea Inspectoratului a spaţiilor locative din cadrul complexului care urmează a fi construit pe terenul transmis, şi până la 6 luni în cazul transferării în proprietatea Inspectoratului a spaţiilor locative în cadrul altor complexe locative finalizate și date în exploatare, care aparţin partenerului privat.

Selectarea partenerului privat se va desfăşura prin concurs public, într-o singură etapă.

Documentaţia-standard poate fi obţinută de la Inspectorat contra unei plăți nerambursabile de 1.000 de lei, care constituie totodată și taxa de participare la concurs. În documentația respectivă sunt stabilite cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă, precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor.

Ofertele elaborate în corespundere cu documentația-standard vor fi depuse până la data de 19.02.2019, ora 17.00, pe adresa juridică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Ofertele vor fi deschise ulterior la sediul Inspectoratului de Frontieră pe data de 22.02.2019, ora 10.00.

Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare.