Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea unui reprezentant al societății civile în componența Comisiei de licențiere a activității notariale, precum și a unui membru supleant.

Conform informațiilor publice, la concursul de angajare pot participa persoanele care:

 • au reputație ireproșabilă;
 • au studii superioare în domeniul dreptului;
 • au vechime în activitatea juridică de cel puțin cinci ani;
 • nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară în privința sa;
 • nu au antecedente penale, inclusiv stinse;
 • nu au fost private de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 • cunoasc limba română.

Persoanele interesate de funcția de membru al Comisiei de licențiere a activității notariale trebuie să depună dosarul până în data de 26 decembrie, la Ministerul Justiției. Acesta trebuie să conțină:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Menționăm că, potrivit procedurilor legale, Comisia are șapte membri, care sunt numiți prin ordinul ministrului Justiției. Mandatul de activitate în cadrul structurii este de doi ani, iar o persoană are dreptul de a-și exercita atribuțiile pentru cel mult două mandate consecutive.