Agenția Proprietății Publice a anunțat concursul de selectare a societăților de investiții pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată.

La concurs pot participa societățile de investiții, membri ai pieței reglementate.

Participanții la concurs vor prezenta cererea-chestionar, conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145/2008, coordonată cu Comisia Națională a Pieței Financiare și operatorul de piață.

Cererea urmează a fi prezentată până la data de 25 august, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, bir. 345.

Informații suplimentare la nr. de tel: (373) 22 23-80-89, (373) 22 23-45-89.