Oficiile teritoriale Chişinău și Cahul ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) au anunţat concursuri de selectare a parajuriștilor pentru acordarea asistenţei juridice primare.

Oficiul din Chișinău oferă două funcții, iar oficiul Cahul – una.

La concurs pot participa persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete, ultimile reprezentând avantaj.

Candidații urmează să prezinte un dosar care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
 • scrisoarea de motivaţie;
 • ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);
 • declaraţia cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
 • declaraţia cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

În cazul selectării, parajuristul va avea următoarele sarcini:

 • furnizarea informaţiilor şi oferirea consultanţei la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • medierea, la solicitare, a conflictelor între membrii comunităţii;
 • organizarea seminarelor şi lecţiilor publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • oferirea informaţiilor membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participarea, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţionarea cazurilor în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

Dosarele de participare la concursul anunțat de Oficiul teritorial Chişinău se vor depune până la 15 februarie, iar pentru concursul de la Oficiul teritorial Cahul până la 30 ianuarie.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat.