Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, în ședința din 26 februarie, un nou concurs pentru desemnarea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea sa din rândul reprezentanților societății civile. Un nou concurs a fost anunțat în contextul în care, după concursul anunțat la 16 octombrie 2018 nu a fost depusă nicio cerere de participare.

Potrivit Regulamentul privind organizarea activității Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în calitate de membru al Colegiului din rândul societății civile poate fi selectată o persoană care se bucură de o reputație ireproșabilă și cu un statut bun în societate, acesta urmând să respecte restricțiile specificate Legea cu privire la statutul judecătorului.

Regulamentul prevede următoarele cerințe de bază pentru candidați:

  • dețin cetățenia Republicii Moldova;
  • cunosc limba de stat;
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • nu au antecedente penale;
  • nu sunt privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • cunoașterea legislației în domeniu.

Cererile de participare la concurs se vor depune la Secretariatul CSM, în termen de 30 de zile din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit legislației, Colegiul, care are drept scop asigurarea evaluării performanţelor judecătorilor, numără în total șapte membri: cinci judecători de la instanţele de toate nivelurile (2 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 1 judecător de la judecătorii) și doi reprezentanţi ai societăţii civile.

Mandatul unui membru al Colegiului de evaluare este de 4 ani, iar un membru nu poate fi ales sau numit pentru 2 mandate consecutiv. Membrii Colegiului de evaluare sunt numiți din rândul reprezentanților societății civile de Consiliul Superior al Magistraturii, fiind selectați prin concurs public, organizat de Consiliu.

În prezent, în Colegiul de evaluare activează cinci judecători și un reprezentant al societății civile, un post de membru al Colegiului din rândul reprezentanților societății civile fiind vacant.