Reguli noi pentru dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectul unui ordin.

Documentul urmează să alinieze procesul de dobândire, confirmare și menținere a calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, la prevederile modificărilor operate la Legea privind controlul financiar public intern.

Ministerul Finanțelor susține că prin promovarea proiectului își propune stabilirea unui proces complex de formare profesională a auditorilor interni în sectorul public, care să includă:

  • formarea inițială, prin participarea persoanelor la instruiri conform unui program de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat de Ministerul Finanțelor;
  • obținerea certificatului de calificare profesională;
  • dezvoltarea continuă a cunoștințelor și menținerea certificatelor de calificare profesională prin participarea anuală la diverse forme de perfecționare.

Ordinul va intra în vigoare la începutul anului viitor și va substitui actualul regulament de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Acesta mai prevede asigurarea accesului egal al persoanelor la încadrarea în procesul de formare și certificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, precum și stabilirea cerințelor de calificare profesională pentru cele trei funcții publice în domeniul auditului intern – auditor intern, auditor intern superior, auditor intern principal, dar și pentru conducătorul subdiviziunii de audit intern.