Un grup de deputați a înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun restabilirea dreptului de desfășurare a unor activități notariale de către secretarii consiliilor locale. Autorii inițiativei propun modificarea Legii privind adminsitrația publică locală, Legii privind procedura notarială și Codului Civil.

Pentru Legea privind administrația publică locală, deputații propun completarea alin. (1), lit. q) din art. art. 39 cu sintagma: ”…autentifică testamentele și contractele de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donație, schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinație agricolă, precum și asigură măsurile de pază a bunurilor succesorale”.

De asemenea, autorii propun completarea Legii privind procedura notarială cu un nou articol, care să prevadă: ”Persoanele cu funcții de răspundere abilitate ale autorităților administrației publice locale îndeplinesc următoarele acte notariale:

  1. Legalizarea semnăturilor de pe documente;
  2. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele;
  3. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
  4. Autentificarea testamentelor;
  5. Autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizațiilor, mijloacelor bănești repartizate acționarilor fondurilor de investiții pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, precum și pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosință și înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;
  6. Autentificarea contractelor de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donație, schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinație agricolă ”.

La noul Cod civil, deputații propun două modificări:

  • Completarea art. 2224 cu cuvintele ”sau secretarul consiliului local” după cuvintele ”de către notarul competent”;
  • O nouă redacție pentru alin. (3) din art. 2226: ” Testamentele cetățenilor Republicii Moldova care se află în străinătate sau a persoanelor din localitățile rurale pot fi autentificate respective de către reprezentantul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, secretarul consiliului local în ordinea stabilită de legislație”.

Potrivit autorilor proiectului de lege, din 1 martie aceste competențe revin doar notarilor, ceea ce a diminuat semnificativ funcțiilor secretarului local și au îndepărtat aceste servicii de cetățenii din localitățile rurale.

Totodată, autorii argumentează că aceste modificări au condus la creșterea dublă a costurilor serviciilor pentru cetățeni (de la 200 la 500 de lei). Totodată, excluderea acestor competențe din sarcina secretarilor locali ar fi provocat pierderi la bugetele locale (în mediu 40.000 de lei anual pentru o localitate rurală).

Autorii proiectului au mai invocate că prin aceste prevederi, în loc de descentralizare a avut loc o centralizare, o limitare a autonomiei locale și o reducere a veniturilor APL.

Deputații menționează că implementarea inițiativei nu implică cheltuieli bugetare.

Inițiativa legislative prevede și obligația Guvernului de a organiza, în termen de șase luni, un amplu process de instruire a secretarilor consiliilor locale privind desfășurarea activității notariale.