Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) constituirea a două colegii specializate noi, însă Consiliul a menționat că o astfel de decizie se ia de președintele instanței.

Ghenadie Pavliuc a menționat despre necesitatea unui Colegiu specializat în examinarea cauzelor cu privire la controlul judiciar al procedurii prejudiciare şi a unui Colegiu specializat în examinarea cauzelor contravenţionale şi cu privire la executarea hotărârilor judecătoreşti.

Vicepreședintele instanței și-a motivat propunerea prin activitatea specifică a sediului Ciocana, care în prezent s-ar confrunt cu diverse dificultăţi la capitolele: ”confidenţialitate”, ”neexaminarea imediată a demersurilor în termenii stabiliţi de lege”, ”nerecepţionarea în termenul stabilit a încheierilor instanţei de judecată”, ”tergiversarea examinării demersurilor cu privire la autorizarea măsurilor speciale şi acţiunilor de urmărire penală sau, după caz, aplicarea ori prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, inclusiv examinarea altor demersuri ce se examinează la fel imediat dar nu mai târziu de 4 ore”, ”punerea procurorilor şi avocaţilor în situaţii dificile care sunt obligaţi să fie în aşteptare o perioadă îndelungată de timp în legătură cu începerea şedinţelor de judecată cu întârziere datorită antrenării judecătorilor în alte procese” etc.

Pavliuc a mai notat că aceste dificultăți provoacă o perturbaţie şi împiedică mersului normal al activităţii instanţei de judecată, astfel că procurorii, avocaţii şi alţi participanţi la proces sunt indignați, iar unii dintre ei depun plângeri împotriva judecătorilor la Inspecţia Judiciare.

Vicepreședintele instanței a mai menționat despre volumul de activitate sporit al instanței. Acesta a declarat că de la data specializării instanţei şi până în prezent (trei luni), la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău s-au înregistrat în total spre examinare 9.985 dosare, fiecărui judecător revenindu-i în mediu 624 dosare, dintre care: 1.783 dosare în materie contravenţională; 6.982 dosare cu privire la controlul judiciar al procedurii prejudiciare; 1.220 dosare ce se referă la soluţionarea problemelor la executarea hotărârilor judecătoreşti.

Pavliuc a mai indicat că constituirea colegiilor specializate va genera eliminarea deficienţelor şi asigurarea respectării stricte a legislaţiei în vigoare şi a actelor normative ce se referă la activitatea judecătorului de instrucţie, dar şi a termenilor restrânşi la examinarea materialelor cu privire la activitatea judecătorului de instrucţie.

În final, autorul demersului a concluzionat că, constituirea colegiilor specializate este unica soluție în vederea asigurării calităţii actului de justiţie şi eficienţei activităţii instanţei judecătoreşti, în interesul eliminării elementelor interpretative vis-a-vis de situaţia creată, dar şi elucidării anumitor discrepanţe.

Vicepreședintele a solicitat astfel, constituirea uui Colegiu să fie specializat în examinarea materialelor cu ritm alert şi care se referă la celeritate, adică examinarea cărora se impune imediat şi cu precădere, iar al doilea Colegiu să fie specializat în judecarea cauzelor care presupune lipsă de rapiditate, ambele Colegii urmând să funcţioneze cu o competenţă mai îngustă, doar pentru anumiţi indici determinaţi conform Instrucţiunii cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel.

Examinând argumentele invocate în demersul lui Ghenadie Pavliuc, Plenul CSM a considerat oportun să-l remită Președintelui instanței, Radu Țurcanu, pentru soluționare în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea judecătorească din următoarele considerente, care prevede că preşedintele instanţei este cel care aprobă componenţa colegiilor şi coordonează activitatea acestora.

Și Regulamentului cu privire la ordinea internă a instanţelor judecătoreşti prevede că preşedintele şi vicepreşedintele instanţei au dreptul să asigure specializarea şi perfecţionarea profesională pentru toţi salariaţii în scopul îmbunătăţirii permanente a performanţei acestora şi sporirii nivelului calităţii muncii.

Astfel, CSM a menționat că constituirea colegiilor specializate conform unor categoriilor de cauze este de competența președintelui instanței sau a vicepreședintelui în cazul absenţei acestuia, iar Plenul CSM nu poate să își aroge astfel de competență.

Prin urmare, decizia privind constituirea celor două colegii specializate noi urmează a fi luată de președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu.