Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat președintelui Judecătoriei Chișinău să organizeze, în regim de urgență, procedura de achiziții a lucrărilor de reparație a sediului Ciocana și a mobilierului și tehnicii necesare a sediului Centru Judecătoria Chișinău.

O astfel de decizie a fost luată de CSM în ședința din 26 februarie. Consiliul a solicitat, de asemenea, Ministerului Justiției să intervină către Direcția Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova pentru crearea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității sediului Centru al Judecătoriei Chișinău, având în vedere că această clădire se află în gestiunea Direcției.

La baza deciziei au stat rezultatele unui control inopinat efectuat de Inspecția Judiciară în perioada 23 decembrie 2018 – 4 februarie 2019 în toate sediile Judecătoriei Chișinău.

Problemele de la sediul Centru

Inspecția a constatat starea deplorabilă a birourilor din sediul Centru, specializat în materie civilă, și imposibilitatea desfășurării activității în condițiile existente. Potrivit inspecției, unii judecători au făcut reparații cosmetice în birouri din cont propriu. Totodată, a constatat lipsa parțială a mobilierului necesar pentru activitatea normală a instanței.

De asemenea, în acest sediu s-a constatat un număr insuficient de aparate de multiplicat și scanere necesare asistenților și grefierilor, lipsa cărora creează dificultăți în procesul operativității întocmirii actelor procedurale.

Mijloacele financiare pentru procurarea diverselor mașini și utilaje au fost alocate în bugetul aprobat pentru acest an al instanței.

De asemenea, s-a menționat cu referire la acest sediu despre starea deplorabilă a geamurilor clădirii, ceea ce creează condiții termice neadecvate. Totuși, președintele instanței a menționat că soluționarea acestei probleme prin schimbarea geamurilor nu este posibilă, deoarece sediul Centru al Judecătoria Chișinău utilizează în baza contractului de locațiune doar 7 etaje din clădirea amplasată pe bd. Ștefan ce Mare și Sfînt, 162, ceea ce constituie 44% din spațiul total al clădirii (16 etaje). Având în vedere impactul arhitectural al sediului prin prisma amplasării geografice, astfel de modificări pot fi efectuate doar la clădire în ansamblu. Din mai 2018, edificiul administrativ al sediului Centru al Judecătoriei Chișinău se află în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, care este responsabilă de efectuarea lucrărilor de reparație a obiectivelor aflate în gestiune și asigurarea supravegherii tehnice în procesul de reconstrucție și renovare capitală a acestora.

Problemele de la sediul Ciocana

Probleme organizatorice au fost identificate și la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, specializat în dosare contravenționale și materie de judecător de instrucție.

Vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, Ghenadie Pavliuc a menționat că sediului Ciocana al Judecătoriei Chișinău și-a pierdut aspectul său arhitectural și estetic și a notat despre necesitatea stringentă de alocare a mijloacelor financiare pentru  lucrări de reparație a acoperișului instanței, sistemului de încălzire, serverului, înlocuirea geamurilor și gratiilor.

De asemenea, s-a notat necesitatea reparării și renovării birourilor judecătorilor și ale altor angajați ai instanței judecătorești, precum și a creării și amenajării unor săli pentru desfășurarea ședințelor de judecată.

Totodată, s-a menționat că este insuficient spaţiul utilizat în scop de izolator pentru deţinerea temporară a persoanelor reţinute şi arestate, fiind necesară extinderea și majorarea semnificativă a numărului de celule, conform Codului de executare şi standardelor naţionale şi internaţionale, potrivit căror, izolatorul urmează a fi amenajat cu respectarea strictă a regulilor de deţinere separată a femeilor de bărbaţi, a minorilor de adulţi, a condamnaţilor la pedeapsa detenţiunii pe viaţă de alte categorii de deţinuţi, a persoanelor bolnave de tuberculoză în formă contagioasă, a persoanelor care nu au urmat tratamentul complet al bolilor venerice şi a celor care suferă de dereglări psihice.

S-a menționat, de asemenea, despre necesitatea renovării sistemului de acces control şi instalarea sistemului de supraveghere video în interiorul şi exteriorul clădirii sediului Ciocana.

Ce se întâmplă cu celelalte sedii?

Cu referire la celelalte sedii ale Judecătoriei Chișinău, Inspecția a constatat:

  • în sediul Buiucani, specializat în materie penală, condițiile de activitate corespund rigorilor necesare pentru efectuarea actului de justiție. Sediul respectiv, fiind amplasat în imobil nou, reconstruit, dispune de birouri amenajate pentru judecători și birouri combinate pentru grefieri și asistenți, săli de judecată dotate cu tehnică de calcul și spațiu suficient pentru petrecerea ședințelor de judecată. Totuși, din motivul insuficienței de spațiu, în sediul Buiucani de pe str. bd. Ștefan cel Mare, 200 - 5 complete de judecată își desfășoară activitate în sediul de pe str. Mihai Viteazu.
  • în sediul Rîșcani, la fel sunt create condiții adecvate pentru activitatea judecătorilor. Fiecare judecător dispune de birou separat, inclusiv și pentru grefieri, asistenți, dotate cu calculatoare, imprimante, scanere.
  • în sediul central (Botanica), specializat în materie de insolvabilitate, condițiile pentru activitate corespund necesităților justițiabililor, fiind dotate corespunzător atât birourile judecătorilor, cât și cele ale grefierilor, asistenților și altor funcționari publici din cadrul instanței.

În contextul Notei informatie prezentate de Inspecție, CSM a decis să solicite președintelui Judecătoriei Chișinău în regim de urgență, să întreprindă măsurile necesare în vederea desfășurării procedurii de achiziții a lucrărilor de reparație a sediului Ciocana și a mobilierului și tehnicii necesare a sediului Centru ale Judecătoriei Chișinău.

De asemenea, s-a solicitat Ministerului Justiției să intervină către Direcția Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova pentru crearea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității sediului Centru al Judecătoriei Chișinău.

Amintim că, potrivit legii bugetului de stat pentru 2019 s-au alocat 60 de milioane de lei pentru construirea a cinci sedii unice a judecătoriilor teritoriale (Cahul, Căușeni, Edineț, Hîncești și Orhei.) și 2,5 milioane de lei pentru reconstrucţia clădirii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Totodată, pentru activitatea CSM s-au alocat 412,6 de milioane de lei, dintre care 14,2 milioane de lei pentru organizarea sistemului judecătoresc, iar 398,3 milioane pentru înfăptuirea justiției.