Guvernarea continuă să modifice legile pentru a putea numi în funcții oamenii doriți. Directorul Serviciului Fiscal de Stat și cel al Serviciului Vamal nu vor mai fi funcționari publici, ci persoane cu funcție de demnitate publică. Aceștia vor fi numiți și eliberați din funcție de către Guvern, la propunerea ministrului Finanțelor. Un grup de deputați a elaborat un proiect de lege prin care se propune modificarea legislației.

În redacția actuală, Codul fiscal prevede că, prin derogare de la prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, directorul Serviciului Fiscal de Stat se numeşte în funcţie de către ministrul Finanţelor.

Autorii inițiativei susțin că ”prin modificările propuse, se urmărește realizarea obiectivelor asumate prin programul de activitate al Guvernului pe domeniul fiscal și vamal, pentru care este nevoie de organizare și planificare strategică, elaborare și aprobare a documentelor de politici corespunzătoare și o colaborare bună a instituțiilor responsabile cu Guvernul. Pentru asigurarea unei abordări unice și a unor politici unitare în activitate, se impune necesitatea instaurării unui dialog direct al Guvernului cu conducătorii (directorii) subdiviziunilor Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal”.