Instituțiile responsabile de gestionarea acțiunilor ce vizează dosarul înaintat de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm, ezită să-și asume responsablitatea pentru semnarea contractului de asistență juridică pentru reprezentarea intereselor statului.

Potrivit proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare, prezentat de Ministerul Justiției, semnarea contractului de asistență juridică, precum şi a actelor, acordurilor şi proceselor-verbale necesare pentru buna executare şi realizare a contractului, i-a fost atribuită directorului general al Agenției Proprietăți Publice (APP).

Însă, potrivit Sintezei obiecțiilor la proiect, APP consideră că semnarea contractului în numele Guvernului trebuie realizată de către mai multe autorități publice, după modelul unui contract similar. APP a notat că este necesară substituirea semnatarului propus, cu persoane (reprezentanți ale autorităților competente) ce vor semna contractul de asistență juridică în numele Guvernului, dat fiind faptul că natura pretențiilor (promovarea și protejarea investițiilor străine, acțiunile de expropriere) și argumentelor aduse de către reclamantul în litigiul în privința căruia se încheie contractul de asistență juridică respectiv este una mixtă și vizează, în perspectivă, acțiunile nemijlocite ale mai multor autorități statale.

Instituția consideră că eronat a fost identificat drept semnatar al contractului directorul general al Agenției, dat fiind că acesta nu figurează printre membrii Guvernului, iar o lege organică în acest sens, până la moment, nu a fost adoptată. APP a propus ca semnatarii contractului de asistență juridică să fie ”Ministrul justiției, Ministrul finanțelor și Ministrul economiei și infrastructurii”.

Propunerea instituției nu a fost acceptată de ministerul Justiției, care susține că prin scrisoarea nr. 05-04-3142 din 9 iulie 2020, APP a propus spre desemnare trei reprezentanți în Comisia guvernamentală pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale, iar conform pct. 21 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012, Agenția a fost recunoscută ca autoritate care administrează domeniul vizat de litigiu. Potrivit ministerului, pentru respectarea pct. 62 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 764/2012, s-a propus încheierea contractului de asistenţă juridică cu cîştigătorul concursului, de către conducătorul autorităţii publice parte în litigiu.

Astfel, în proiectul definitivat al Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare pentru reprezentarea intereselor statului în dosarul Avia Invest, semnatar al contractului este desemnat directorul general al APP.

Potrivit proiectului, o sumă de  169.940 de euro va fi alocată APP din fondul de rezervă al Guvernului pentru plata onorariilor Biroului Asociat de Avocaţi ”Buruiana & Partners”, care a câștigat concursul de selectare a avocaților care vor reprezenta interesele Republicii Moldova în procedura de arbitraj.

Proiectul a fost expertizat de CNA, experții menționând că nu au fost prezentate argumente care susțin cuantumul propus al onorariilor avocaților.

Menționăm că, în data de 20 mai 2020 Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC ”Avia Invest” SRL, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.