Utilizarea semnăturii electronice în Republica Moldova ar putea deveni o metodă ”arhaică” de lucru. Asta pentru că autoritățile propun să fie utilizate noi metode de identificare electronică, fără servicii de intermediere. Un proiect în acest sens a fost transmis Guvernului.

Documentul stabilește cadrul juridic pentru semnăturile electronice, care deja sunt utilizate în țara noastră, dar și permite introducerea unor noi mecanisme, precum: sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică înregistrate și serviciile de certificare pentru autentificarea unei pagini web.

Potrivit autorilor, sigiliul electronic va permite aplicarea acestuia pe documente electronice de către persoanele juridice, fără necesitatea existenței intermediarilor (persoane fizice în interesul persoanei juridice). Acesta va putea fi eliberat pentru utilizarea în cadrul sistemelor informaționale automatizate.

Identificarea electronică este procesul de utilizare a datelor de identificare a persoanelor în format electronic, în scopul identificării persoanei în cadrul sistemelor informaționale;

Serviciul de distribuție electronică înregistrată reprezintă un serviciu ce permite transmiterea datelor între părți terțe prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind transmiterea și recepționarea datelor. Totodată, serviciul este menit să protejeze datele transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.

Serviciul de autentificare a paginilor web va permite autentificarea unei pagini web și va face legătura între pagina web și persoana fizică sau juridică căreia i s-a emis certificatul.

Introducerea noilor servicii aferente semnăturii electronice sunt necesare pentru asigurarea bunei funcționări a sistemelor informaționale atât din sectorul public, cât și privat. În documentul transmis Executivului se mai menționează că utilizarea semnăturii electronice ca metodă de identificare și autentificare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele fizice în interesul persoanelor juridice a reprezentat o soluție optimă pentru nivelul de dezvoltare tehnic și juridic al Republicii Moldova în momentul introducerii acestui serviciu. Actualmente, cadrul normativ în domeniul semnăturii electronice nu acoperă, însă, toate cerințele utilizatorilor și nu permite aplicarea acestuia într-o scară mai largă.