Serviciul Fiscal de Stat a aprobat și publicat Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate. În listă au fost incluse nouă instituții. Toate entitățile au competențe pentru evaluarea bunurilor imobile, dar sunt unele instituții care pot face și evaluarea bunurilor mobile: (utilaje, materiale de construcție, mijloace de transport, mărfuri industriale, produse alimentare, mobilă).

Printre persoanele competente în evaluarea bunurilor sechestrate se numără: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Centrul de expertiză independentă SRL, Proconsulting SRL etc.  Lista completă poate fi găsită aici.

Potrivit art. 203 din Codul fiscal, comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu acceptul acestuia.

Evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente din lista aprobată anual de Serviciul Fiscal de Stat.

Preţul de comercializare trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea de piaţă evaluată şi valoarea contabilă.