Serviciul Fiscal de Stat a aprobat ”Programul de conformare pentru anul 2020” care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru  acest an.

În acest document, pentru anul 2020, au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare:

  • construcții;
  • agricultură;
  • restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
  • transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;
  • servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
  • comerțul cu ridicata a mărfurilor;
  • comerțul electronic.

Un segment aparte a Programului de conformare revine persoanelor fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.

De menționat că, aplicarea Programului de conformare a contribuabililor are drept scop sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor și identificarea/prevenirea și aplicarea legislației de încălcare fiscală.