Lista membrilor Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal a fost extinsă. Aceasta a fost completată cu încă un membru permanent - Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova. Includerea asociației a fost acceptată unanim de către toți ceilalți membri, în cadrul ședinței Comitetului din 25 iunie.

În cadrul ședinței au mai fost discutate subiecte de actualitate pentru antreprenori, precum facilitarea exporturilor preferențiale, particularitățile la stabilirea caracterului originar al mărfurilor, solicitarea și eliberarea actelor permisive etc.

În special, s-a discutat despre solicitarea și eliberarea electronică a actului permisiv ”Autorizația de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)”, fiind explicată procedura de obținere a acestuia prin sistemul SIA GEAP.

Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a salutat perspectiva extinderii dialogului cu comunitatea de afaceri, menționând că instituția susține și promovează activ orice demers orientat spre îmbunătățirea climatului investițional și de afaceri.

Serviciul Vamal desfășoară sistematic ședințe ale Comitetelor Consultative și la nivelul celor trei birouri vamale, ultima dintre care s-a desfășurat în data de 14 iunie curent, la Biroul vamal Nord.

Comitetul Consultativ (CC) reprezintă o platformă de comunicare cu mediul de afaceri, dar și un mecanism de consolidare a transparenței în activitatea organelor vamale. Scopul  acestuia constă în sporirea nivelului de informare în rândurile antreprenorilor privind politicile promovate de Serviciul Vamal.

Actualmente, CC este constituit din 25 de membri, iar Secretariatul Comitetului este asigurat de către Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham).