Serviciul Vamal urmează să fie reformat prin constituirea unei singure persoane juridice, asemenea Serviciului Fiscal de Stat. O propunere în acest se regăsește în măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021.

Autoritățile spun că reforma Serviciului Vamal are drept scop ca, începând cu 1 iulie 2021, aparatul central al Serviciului vamal, împreună cu cele trei birouri vamale, să fie reorganizate într-o entitate juridică unică, Serviciul Vamal. Astfel, în urma procesului de reorganizare sistemul Serviciului Vamal va fi format din aparatul central al Serviciului Vamal și subdiviziunile teritoriale ale acestuia.

Prin prisma modificărilor propuse se urmărește eficientizarea procesului de administrare vamală și creșterea eficienței sistemului vamal al Republicii Moldova, afirmă Ministerul Finanțelor. Mai exact, desfășurarea activității Serviciului Vamal prin intermediul unei singure persoane juridice va constitui un sistem unitar de administrare vamală și ar putea asigura:

  • eficientizarea activității;
  • tratarea univocă a plătitorilor vamali şi a legislației vamale;
  • majorarea flexibilității în procesul de management al resurselor umane;
  • standardizarea serviciilor oferite plătitorilor vamali;
  • aplicarea unui management operațional şi strategic pe verticală.

Menționăm că, birourile vamale sunt unităţi teritoriale ale Serviciului Vamal care asigură respectarea reglementărilor vamale în zona sa de competenţă. Din sistemul vamal fac parte trei birouri vamale: Biroul vamal Nord; Biroul vamal Centru și Biroul vamal Sud. Acestea au în subordine posturile vamale. Până în anul 2016, în cadrul Serviciului Vamal au existat șapte birouri vamale. Atunci autoritățile au decis reformarea instituției și reducerea numărului de birouri de la șapte până la trei.