Examinarea și soluționarea adresărilor înregistrate la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești va avea loc după constituirea noii componențe a acestuia, mandatul precedentei expirând în data de 9 decembrie 2018.

Între timp, toate sesizările parvenite în adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești sunt înregistrate în Registrul de evidență a sesizărilor și vor fi puse pe ordinea de zi a Colegiului disiciplinar în noua componență conform procedurii stabilite de legislație.

Noua componență a Colegiului urmează a fi aprobată printr-un ordin al ministrului Justiției cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești pentru un mandat de 2 ani.

Componența anterioară a Colegiului, desemnată prin ordinul ministrului justiției din 9 decembrie 2016, pe durata mandatului de 2 ani, a examinat 525 sesizări. Din 525 de decizii emise, în 306 s-a declarat inadmisibilitatea sesizărilor, 69 au fost de aplicare a sancțiunii disciplinare în privința executorilor judecătorești și 118 - de respingere a sesizărilor înaintate.

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești este un organ colegial, deliberativ şi permanent, independent în exercitarea funcţiilor ce îi revin, constituit pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, fără personalitate juridică.

Colegiul examinează cazurile privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiției, Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și persoanelor care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare.

Colegiul este format din 7 membri, după cum urmează:

  • trei desemnați de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
  • doi desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
  • un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului;
  • un reprezentant al societăţii civile.

Mandatul membrului Colegiului este de doi ani de la desemnare, existând posibilitatea a două mandate consecutive. 

Mandatul de membru al Colegiului nu este compatibil cu calitatea de membru al Comisiei de licențiere, al Comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.