Serviciul Fiscal de Stat a publicat în 18 octombrie Ghidul de utilizare a Sistemului informational ”e-Factura”. Ghidul descrie aspectele utilizării sistemului, fiind un îndrumar în cazul apariției unor întrebări referitor la funcționarea acestuia.

Documentul explică ce este SI ”e-Factura” și cum se gestionează conținutul acestuia. De asemenea sunt explicate etapele procesării facturii fiscale de către furnizori/cumpărători/transportatori. Ghidul mai explică modul de utilizare a altor compartimente din sistem și administrarea setărilor la nivel de entitate.

Sistemul informațional ”e-Factura” este un portal electronic care înlocuiește mecanismul tradițional de păstrarea a facturilor fiscale pe mijloace de hârtie. Acesta îndeplinește funcția de validare a facturilor fiscale electronice cu scopul de a stabili corectitudinea completării acestora, ceea ce reduce riscul legat de tranzacție economică.

Sistemul este menit să asigure păstrarea înregistrărilor privind operațiunile economice cu facturi fiscale, fiind elaborat pentru a fi utilizat exclusiv de către agenții economici din Republica Moldova.