Serviciul Fiscal de Stat(SFS) a inițiat procedura de selectare a persoanelor fizice sau juridice competente și certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către autoritate.

Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:

  • cerere de participare;
  • certificatul de competență a evaluatorului;
  • scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește a exercita evaluarea bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.

Cererea și documentele aferente urmează a fi prezentate până în data de 3 decembrie, inclusiv, la adresa SFS (mun. Chișinău, str.Constantin Tănase nr.9, et.2.).

Codul fiscal prevede că, comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu acceptul acestuia. Comercializarea bunurilor sechestrate ale persoanei fizice se efectuează de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare.

Evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente din lista aprobată anual de Serviciul Fiscal de Stat.

Preţul de comercializare trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea de piaţă evaluată şi valoarea contabilă.