Serviciul Fiscal de Stat informează începând din data de 1 august va fi sistat accesul tuturor contribuabililor la sistemul informațional automatizat ”Registrul general electronic al facturilor fiscale”.

Decizia a fost luată după ce prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative a fost abrogat art.1181  din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitor la înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de către furnizor subiect al impunerii cu TVA.

Astfel, în cazul în care este necesară verificarea înregistrării facturii fiscale în Registru, se va accesa serviciul ”Verificarea facturii fiscale în RGEFF” de pe portalul: www.servicii.fisc.md.