Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că își rezervă dreptul de a demara acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar dobândite până la 31 martie 2021. Termenul pentru achitarea acestora a expirat în data de 30 iunie.

Instituția îndeamnă contribuabilii persoane fizice-cetățeni, care din anumite motive nu au achitat în termenul stabilit impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, să se adreseze la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriei în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare pentru eliberarea avizului de plată corespunzător situației la ziua eliberării sau la Direcția deservire fiscală în raza de administrare pentru a primi informația privind suma restantă și contul la care urmează a fi achitată aceasta.

În caz de neconformare la prevederile legislației fiscale în vigoare, autoritatea fiscală își rezervă dreptul de a demara acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar.

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Bunurile imobiliare precum și terenurile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal, iar bunurile imobiliare, inclusive terenurile neevaluate - potrivit prevederilor Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.