Serviciul Fiscal de Stat lansează noi funcționalități în cadrul Sistemului Informațional Automatizat ”Colectarea informațiilor din surse indirecte”.

Astfel, ajustările în cadrul sistemului vizează:

  • simplificarea mecanismului de validare а contribuabililor cu Registrul Fiscal, pentru toate formularele pasibile declarării, doar după codul fiscal indicat;
  • excluderea restricției la completarea informațiilor din formularul ”Informația prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice si informațiile privind obligațiile debitoare”, prin care nu se permite introducerea atributului ”Data acordarii creditului”, alta decât perioada fiscală indicată în formular.

Prin urmare, sunt posibile întreruperi în funcționarea Sistemului Informațional Automatizat ”Colectarea informațiilor din surse indirecte”.