În ultima ședință, din 24 septembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat proiectul de Lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ) și organelor procuraturii.

În avizul publicat, CSM precizează că susține proiectul, dar că este important ca procesul de evaluare a judecătorilor CSM să fie aplicat în conformitate cu standardele internaționale care nu constrâng independența judecătorilor în luarea deciziilor. Totodată, în opinia CSM, această procedură nu trebuie să devină un mijloc de intimidare a judecătorilor și de subminare a securității mandatului lor, realmente să nu servească drept o metodă indirectă pentru demiterea judecătorilor.

Iată ce propuneri și obiecții a mai formulat CSM:

  • Cu privire la reducerea numărului de judecători la 17. Potrivit CSM, 17 posturi de judecători nu vor fi în stare să facă față volumului mare de lucru, iar în raport cu lipsa specializării, nu va asigura uniformizarea practicii judiciare și îmbunătățirea calității actului de justiție, în condițiile în care la moment în țară urmează să activeze 435 judecători.
  • Cu privire la componența Comisiei de evaluare  a judecătorilor. CSM a propus revizuirea componenței prin prisma practicii internaționale.
  • Cu privire la evaluarea judecătorilor CSJ, la capitolul activitate profesională și integritate. CSM a propus respectarea standelor internaționale, astfel încât evaluarea să nu fie utilizată în mod incorect pentru a elimina judecătorii "indezirabili" politic.
  • Cu privire la reducerea salariului cu 50% până la transfer sau demisie pentru judecătorii care nu au promovat evaluarea. CSM consideră că prin introducerea acestei dispoziții se atentează la independența acestor judecători.
  • Cu privire la recalcularea pensiei judecătorului, ținând-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exercițiu. CSM și-a exprimat dezacordul față de această propunere, menționând că diminuarea cuantumului pensiei calculate, precum şi restricțiile la plata pensiilor, stabilite judecătorilor în modul prevăzut în lege, contravin Constituţiei, principiilor fundamentale despre independenţa organelor judiciare, consfinţite în rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi în Carta Europeană cu privire la statutul judecătorului.
  • Cu privire la mărirea numărului membrilor CSM până la 15, prin completarea cu 3 reprezentanți ai societății civile, ca în componența CSM să fie 6 judecători și 6 reprezentanți ai societății civile. Potrivit CSM și judecătorilor, prin majorarea numărului membrilor Consiliului cu persoane care nu sunt judecători, se creează premisa ca chestiunile ce țin de autoadministrarea judecătorească să fie soluționate nu de judecători, dar de un grup de persoane care nu fac parte din sistemul judecătoresc, încălcându-se astfel principiul separării puterilor în stat, independenței și autoadministrării sistemului judecătoresc. Judecătorii consideră propunerea nejustificată și neintemeiată, iar în cazul promovării modificării, insistă ca acest număr adăugător să fie suplinit cu judecători aleși la Adunarea Generală a Judecătorilor.
  • Cu privire la revenirea la emiterea încheierile interlocutorii de către instanțele ierarhic superioare. Potrivit CSM, această propunere constituie o încălcare a principiului independenței judecătorului și un pericol de a crea situații de subordonare față de instanțele superioare. Judecătorii nu ar trebui traşi la răspundere pentru erorile judiciare care nu presupun existenţa relei-credinţe şi pentru diferenţele de interpretare a dreptului. Remediul principal pentru asemenea erori îl reprezintă procedura de contestare.
  • Cu privire la necesitatea examenului de calificare în profesia de avocat pentru magistrații și procurorii cu vechime de 10 ani. Proiectul prevede ca persoanele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au depus cerere pentru participarea la examenul de calificare, sunt scutite de efectuarea stagiului profesional, însă urmează să participe la examenul de calificare, cu condiția că a urmat cursuri, în volum de cel puţin 40 ore, la subiectele reglementate de statutul profesiei de avocat, de deontologie profesională a avocaţilor şi de administrare a formelor de exercitare a avocaturii, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor. În opinia CSM, judecătorii care au activat cel puţin 10 ani în sistem, fiind evaluați odată în 3 ani, nu necesită să fie supuși examenului de calificare, cu condiția că a urmat cursuri, în volum de cel puţin 40 ore. Potrivit CSM, în situația în care aceste persoane dețin capacitățile de a activa în calitate de judecător, este evident faptul că dețin cunoștințele și capacitățile necesare pentru activitatea în calitate de avocat. În caz că aceștia vor fi impuși unui examen de calificare, există probabilitatea că, Comisia de calificare în componența căreia sunt avocați, să se răzbune pe unii judecători principiali.

Avizul integral al CSM poate fi consultat aici.

În linkurile de mai jos găsiți opinii ale altor structuri cu privire la proiectul de Lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii: