Comisia juridică, numiri și imunități din cadrul Parlamentului a anunțat ieri concurs pentru selectarea a doi candidați la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului. Un anunț similar a fost făcut ieri de Consiliul Superior al Magistraturii și Guvern.

Comisia a anunțat că, candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliul în țară;
 • are pregătire juridică superioară;
 • are înaltă competenţă profesională;
 • are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;
 • nu a atins vârsta de 70 de ani;
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;
 • are reputație ireproșabilă.

Candidații urmează să prezinte un dosar de participare la concurs, care va conține:

 • scrisoarea de motivare;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • certificatul medical/de sănătate F086E;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații interesați vor depune dosarele  personal, prin poștă sau prin e-mail, în perioada 2 – 12 iulie 2019.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În cazul în care dosarul de concurs este depus prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului.

Anunțurile Parlamentului, Guvernului și CSM au fost făcute după ce la 26 iunie, judecătorii Curții Constituționale și-au dat demisia in corpore.

Potrivit Legii cu privire la Curtea Constituțională, instituția este compusă din șase judecători, numiţi pentru un mandat de șase ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.