Procedurile de efectuare a expertizei judiciare vor fi automatizate, iar rapoartele de expertiză vor putea fi partajate electronic cu alți actori din sistemul justiției. Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice Proiectul hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară”.

Mai simplu, Ministerul vrea să creeze un Registru electronic al dosarelor de expertiză judiciară. Acesta va fi un registru de stat departamental, în care vor fi înregistrate rapoartele de expertiză întocmite de către sau cu participarea experților judiciari care activează în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară înregistrate în Republica Moldova.  În Registru vor fi create și păstrate dosarele de expertiză judiciară prin stocarea, sistematizarea și actualizarea informațiilor ce sunt procesate de către instituțiile de expertiză judiciară.

Sistemul este prevăzut să limiteze accesul la informațiile despre expertize pentru persoanele fără drepturi și împuterniciri corespunzătoare, dar și să prevină introducerea/modificarea/copierea/ actualizarea și nimicirea neautorizată a informației.

Totodată, va fi posibilă integrarea cu și utilizarea serviciile guvernamentale de platformă (MPass, MSign, Mpay, MLog, MNotify) și găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Sistemul se va interconecta în vederea schimbului de date și cu alte sisteme informaționale sau resurse informaționale prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.

Posesor al sistemului va fi Ministerul Justiției, deținător - Agenția Resurse Informaționale Juridice, iar administrator tehnic – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Ministerul susține că prin implementarea sistemului statul va economisi minim 17 .592,3 mii lei pe an datorită economiei considerabile de timp, cheltuielilor pentru transport și pentru purtători de informație (hîrtie).

Pe de altă parte, statul va suporta costuri de aproximativ 298,7 mii lei anual, care include costul anual de mentenanță, estimat la 236,1 mii lei și cheltuielile legate de utilizarea semnăturii electronice de circa 62, 6 mii lei.

Costurile dezvoltării și punerii în aplicare a SIA GDEJ (de circa 127-200 mii USD) sunt suportate de către proiectul PNUD „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.