Până la sfârșitul lunii iunie 2022, Ministerul Justiției își propune să promoveze modificările legislative necesare pentru a extinde categoriilor de cauze examinate prin aplicația de video conferință. Totodată, în următorii doi ani urmează să fie făcute modificări la Codul Administrativ în vederea excluderii deficiențelor atestate la etapa de implementare a unor norme. Acțiunile sunt incluse în Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

În același timp, autoritățile vor să facă o revizuire a legislației procesual-penale în vederea simplificării și eficientizării procedurilor de examinare a cauzelor penale atât la etapa prejudiciară, cât și la cea judiciară. La fel vor revizuite mecanismelor procesuale care asigură un echilibru adecvat între învinuire și apărare din perspectiva egalității armelor.

Totodată, până în iunie 2022, Ministerul Justiției spune că va analiza legislația contravenționale și a jurisprudenței în materie privind:

  • modul și eficiența implementării procedurilor simplificate cu posibilitatea extinderii și în privința altor categorii de contravenții;
  • garanțiile procesuale stabilite în vederea asigurării corespunderii acestora cu jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • componența contravențiilor (excluderea situațiilor care fac dificilă calificarea unor fapte ca fiind de natură penală sau contravențională).