Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a adresat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova de a întreprinde, în regim de urgență, un șir de măsuri pentru protejarea cetățenilor în condițiile în care în ultima perioadă prețurile mai multor produse au crescut.

Mai exact, sindicaliștii propun elaborarea și promovarea unei legi cu privire la reglementarea prețurilor și tarifelor, care să prevadă mecanisme de stabilire a acestora pentru produsele de strictă necesitate, precum și măsuri de protecție socială în cazul unor creșteri de prețuri și tarife.

Alte două măsuri se referă la stabilirea unui salariu minim unic pe țară de cel puțin 3.100 de lei și majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei până la valoarea de 3.100 de lei, mărime convenită de sindicate și patronate la nivel național.

Totodată, sindicaliștii propun modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vederea asigurării respectării prevederilor acesteia ce se referă la premiul anual și alte garanții salariale, inclusiv în vederea majorării salariului lunar total garantat de stat până la 3.100 de lei.

O altă măsură propusă de CNSM vizează elaborarea unor mecanisme de compensare a puterii de cumpărare a plăților sociale (pensii, burse, indemnizații etc.), suplimentare la indexarea bianuală, în conformitate cu rata inflației.