Sindicatele afirmă că în Republica Moldova nu sunt asigurate principiile muncii decente, fapt ce erodează încrederea oamenilor muncii într-un viitor mai bun și dorința de a contribui la dezvoltarea țării. În acest sens, a fost lansat și un apel.

Potrivit sindicatelor, pentru a schimba această situație, partenerii sociali, trebuie, în regim prioritar, să decidă asupra următoarelor:

 • perfecționarea mecanismelor de subvenționare a creării noilor locuri de muncă;
 • stimularea tinerilor pentru crearea și deschiderea afacerilor proprii;
 • majorarea și stabilirea unui salariu minim unic pe țară în mărime de cel puțin 3.100 de lei;
 • perfecționarea și asigurarea respectării prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în partea ce ține de plata premiul anual;
 • reducerea poverii fiscale asupra salariaților prin majorarea scutirilor la impozitul pe venit al persoanelor fizice și revenirea la scutirile pentru soț/soție;
 • lichidarea și neadmiterea restanțelor la plată salariilor;
 • finanțarea adecvată din bugetul de stat a sistemelor de sănătate, educație și îngrijire;
 • prevederea resurselor financiare în volum suficient pentru realizarea măsurilor de susținere a populației și mediului de afaceri în condițiile pandemiei și restricțiilor adoptate;
 • promovarea la toate nivelurile a parteneriatului social prin crearea comisiilor corespunzătoare la nivel ramural, teritorial și de unitate, precum și prin încheierea convențiilor colective și a contractelor colective de muncă;
 • neadmiterea modificării Codului muncii în detrimentul salariaților;
 • asigurarea activității eficiente a Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • asigurarea resurselor necesare atât în sectorul real, cât și în cel bugetar, pentru activitățile de formare și perfecționare profesională și stimularea prin facilități fiscale a instruirii pe tot parcursul vieții;
 • creșterea ponderii salariilor în cifra de afaceri și structura cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată o distribuire echitabilă a veniturilor întreprinderilor între angajatori și salariați.