Confederaţia Naţională a Sindicatelor  din Moldova (CNSM) susține că modificările la Codul Muncii, aprobate de către Guvern, nu au fost susținute de către sindicate.

Potrivit instituției, documentul aprobat cuprinde o serie de prevederi asupra cărora partenerii sociali nu au reușit să ajungă la un consens.

Una dintre modificările care nu au fost susținute de sindicaliști vizează transferul temporar al salariatului, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu păstrarea locului de muncă de bază. În opinia Confederaţiei CNSM, acest fapt va favoriza abuzurile din partea angajatorilor, ducând la încălcarea drepturilor și intereselor legale ale salariaților, care vor fi impuși, sub diferite pretexte, să accepte transferul temporar.

Altă modificare ține de asigurarea posibilității de aplicare a programului flexibil de muncă, care, potrivit CNSM, cuprinde reglementări neclare și defectuoase, ce pot avea ca efect diferite interpretări și neclarități în procesul de aplicare în practică.

Cât privește compensarea muncii suplimentare cu ore libere, CNSM a atenționat că această modificare vine în contradicție cu standardele internaționale în domeniul muncii, cum ar fi recomandarea Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.116 ”Cu privire la reducerea duratei timpului de muncă”, care prevede că ”munca orelor suplimentare se plătește cu o rată care depășește rata de plată pentru munca prestată în orele normale de lucru”. Despre dreptul lucrătorilor la o rată majorată a salarizării pentru orele suplimentare de muncă statuează și Carta Socială Europeană (revizuită).

Deși CNSM a accentuat despre necesitatea expertizării proiectului de lege de către Biroul Internațional al Muncii (BIM) în Avizul transmis MSMPS în decembrie 2019 și chiar a solicitat de sine stătător, prezentând BIM documentele respective, până în prezent nu există un răspuns oficial din partea organizației internaționale. În ceea ce privește opinia, despre care se menționează în notă informativă la proiectul de lege, precum că ”soluțiile propuse în proiectul de lege sunt în spiritul practicii legislative europene”, aceasta este de natură pur tehnică și nu poate fi calificată drept o expertiză oficială a Biroului International al Muncii, se arată în declarația CNSM.

Amintim că, Guvernul a aprobat, în ședința din 26 februarie, mai multe modificări la Codul muncii. Printre cele mai importante amendamente se numără asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă și realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună. Termenul va fi posibil să fie prelungit până la un an, cu păstrarea locului de muncă de bază. Alte modificări sunt:

  • admiterea ca în contractele colective de muncă la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;
  • acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile;
  • aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;
  • asigurarea dreptului conducătorului unității să decidă transferul unor zile de repaus (de lucru) în alte zile. Guvernul va dispune de acest drept pentru autoritățile și instituțiile publice.

Alte modificări țin de concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice și asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii.