Sindicatele solicită ca începând cu anul 2021 premiul anual oferit funcționarilor publici să fie stabilit în mărime de un salariu de bază. La anul acesta să fie, însă, egal cu 50% din salariu, așa cum prevede și proiectul aprobat, recent, de Guvern.

Totodată, sindicaliștii propun ca salariații care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancționați disciplinar să poată beneficia de un premiu anual redus. În proiectul promovat de autorități, se propune ca acești angajați să fie lipsiți de acest drept.

Amintim că, protrivit modificărilor la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, angajații instituțiilor de stat, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și a personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate public, vor putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul precedent la începutul anului gestionar. Premiul anual se va acorda proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Totodată, sindicale susțin ideea de a reveni și la acordarea ajutorului material bugetarilor. Potrivit acestora, această măsură va motiva angajații și va spori capacitatea de muncă și rezultatele activităților desfățurate.

Menționăm că, proiectul aprobat de Guvern urmează a fi transmis către Parlament pentru adoptare, ulterior promulgat de către președinte și publicat în Monitorul Oficial. Autoritățile estimează ca noile reguli vor fi aplicate din 1 ianuarie 2020.