Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este dispusă să susțină elaborarea unor propuneri de modificare a Codului Muncii cu privire la reglementarea modului de desfășurare a raporturilor de muncă la distanță.

Cu referire la proiectul de Lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova în vederea completării acestuia cu un capitol nou – ”Munca la distanță”, CNSM consideră că acesta este o reproducere a Capitolului IX al Titlului X din Codul Muncii – ”Munca la domiciliu”.

Astfel, sindicatele consideră necesară îmbunătățirea acestui Capitol nou cu privire la :

  • ținerea evidenței orelor de muncă, prestate efectiv de salariat;
  • respectarea de către salariat a reglementărilor legale care țin de timpul de muncă și timpul de odihnă;
  • asigurarea de către angajator a cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, precum și monitrizarea respectării de către salariat ale acestora;
  • modalitatea asigurării controlului și supravegherii angajatorului de către organele de control în vederea asigurării și respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă;
  • determinarea răspunderii pentru încălcarea cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, precum și asumarea consecințelor provocate de nerespectarea acestora de către părțile raporturilor de muncă, etc.

CNSM susține că pentru înlăturarea vidului din legislația muncii la aceste aspecte, consideră oportun ca propunerile din proiectul de Lege să fie examinate în cadrul grupului de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.