Avocații din Moldova nu cred în independența judecătorilor, în transparența activității Consiliului Superior al Magistraturii și în impactul pozitiv adus de reforma justiției. Asta arată rezultatele unui sondaj despre independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova, realizat în perioada noiembrie – decembrie 2018. Acestea au fost publicate astăzi de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Potrivit rezultatelor publicate, doar 48% din avocații respondenți consideră că reformarea sistemului judecătoresc, începută în anul 2011, a avut un impact pozitiv asupra sistemului judecătoresc, iar 52% nu sunt de acord cu această afirmație.

Cu privire la calitatea actului de justiție, 44% din apărătorii care au răspuns la sondaj o consideră mai bună decât în 2011, comparativ cu 55% care nu sunt de acord cu această afirmație.

Întrebați despre faptul dacă înregistrarea audio a ședințelor de judecată contribuie la transparența actului de justiție și respectarea drepturilor participanților la proces, 87% din respondenți au răspuns afirmativ. De asemenea, 72% din respondenți consideră că utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor a sporit transparența în activitatea instanțelor judecătorești, în timp ce 26% nu au fost de acord cu acest lucru.

Cât privește întrebarea legată de independența judecătorilor, 81% din avocații respondenți cred că judecătorii din Moldova nu sunt independenți, și doar 17% cred în independența acestora. De asemenea, doar 35% din avocați consideră echitabile soluțiile judecătorilor și adoptate fără influențe din exterior, în timp ce 64% nu sunt de acord cu această afirmație. Ultimii cred că următorii subiecți influențează soluțiile judecătorilor:

  • politicieni (91%)
  • procurori (83%)
  • alți judecători (68%)
  • CSM (65%)
  • părțile la proces (58%)
  • polițiști (38.5%) și
  • presa (28%).

Avocații nu cred nici în transparența activității CSM. În cadrul sondajului, doar 33% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că activitatea CSM este transparentă, iar 65% nu au fost de acord cu aceasta.

În ceea ce privește auto-administrarea avocaturii, 59% din avocații respondenți consideră că, în ultimii doi ani, activitatea Consiliului Uniunii Avocaturii a fost una transparentă și 39% nu au fost de acord cu acest fapt.

De asemenea, 91% din avocați au apreciat instruirile organizate de Uniunea Avocaților ca importante sau foarte importante.

Percepția avocaților cu privire la nivelul corupției din țară este îngrijorătoare: 73% din avocații respondenți au răspuns că există multă corupție, 14% că există puțină corupție, 2% că nu există corupție, iar 11% nu au oferit un răspuns.

Referitor la evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în prezent 26% din respondenți au răspuns că corupția a scăzut (în 2015 – 15%), 35% – este la același nivel (sondajul din 2015: 28%), 34% – a crescut (sondajul din 2015: 53%).

Întrebați despre percepția cu privire la nivelul corupției în sectorul justiției în prezent (sistemul judiciar, procuratură, avocatură, poliție), 69% din avocații respondenți au răspuns că fenomenul este răspândit la toate nivelurile, iar 19% consideră că acesta este răspândit cu precădere la nivelul conducerii instituțiilor.

Răspunsurile la acest sondaj au fost oferite de 300 de persoane, ceea ce reprezintă mai mult de 13% din numărul total al avocaților. Chestionarea a fost confidențială, fiind exclusă posibilitatea identificării persoanei chestionate.

Rezultatele grafice ale sondajului pot fi văzute aici.