Procedura de specializare a instanțelor judecătorești a fost contestată la Curtea Constituțională. Și anume, s-a solicitat verificarea prevederilor art. 2 din Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, și anume a sintagmei ”într-un sediu unic”. Potrivit autorului sesizării, norma nu corespunde prevederilor articolului 20 din Constituție și art. 40 din Codul de procedură penală.

Norma contestată stabilește că până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile vor avea mai multe sedii. În context, în sesizarea depusă se menționează specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, prin care sediului central i-au revenit dosarele de insolvabilitate, iar sediului Buiucani, cele în materie penală.

În același timp, art. 40 alin (1) din Codul de procedură penală stabilește, însă, că dosarul penal se judecă de instanța în raza teritorială a căreia a fost săvârșită infracțiunea. Dacă infracțiunea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de instanța în raza teritorială a căreia s-a consumat ori a fost curmată infracțiunea. Prin urmare, autorul sesizării spune că sintagma ”într-un sediu unic” încalcă dreptul participanților la proces la examinarea cauzei de către instanță competentă, fiind astfel exlusă, de fapt, regula generală de competență teritorială în materie penală.

În documentul depus la Curtea Constituțională se mai menționează că prevederea privind specializarea instanțelor de judecată îngrădește accesul la justiție, precum și dreptul la o satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

Sintagma ”într-un sediu unic” conține o stipulare imperativă, care în mod categoric îngrădește dreptul la examinarea cauzei de către instanța competență în virtutea legii, în opinia autorului.

Textul complet al sesizării poate fi văzut aici.