Autoritățile intenționează să schimbe percepția societății în raport cu independența sistemului judecătoresc astfel încât sporirea încrederii în sistemul judecătoresc și a gradului de transparență este unul dintre obiectivele care urmează să fie atinse în următorii trei ani.

Potrivit proiectului Strategiei de dezvoltarea a sectorului justiției pentru anii 2019-2022, accentul va fi pus pe dezvoltarea și urmărirea sensibilizării și îmbunătățirii cunoștințelor generale ale persoanelor privind standardele legale.

În proiectul documentului se menționează că pe parcursul ultimei perioade s-a reușit obținerea unor rezultate consistente în domeniul asigurării transparenței actului de justiție prin:

 • publicarea tuturor hotărârilor judecătoreşti pe paginile web ale instanţelor;
 • înregistrarea audio a tuturor şedinţelor de judecată;
 • publicarea informației privind locul și data desfășurării ședințelor de judecată pe paginile web ale instanțelor.

Autorii menționează că aceste rezultate au fost obținute datorită implementării Sistemului Informațional Judiciar.

Un alt obiectiv al Strategiei îl constituie și îmbunătățirea mecanismelor de comunicare cu publicul pentru a spori a gradul de încredere în justiție. Potrivit autorilor, sunt necesare un set de acțiuni orientate spre popularizarea (vulgarizarea) textului juridic privind drepturile și obligațiile procedurale ale persoanelor în vederea asigurării unei înțelegeri accesibile publicului larg, fără diminuarea conotației juridice și cu publicarea acestuia pe paginile web ale instanțelor.

Autoritățile au notat drept o bună practică instituirea unor centre de informare cu scopul direcționării corectă a justițiabililor, oferirii altor răspunsuri la întrebări de orientare sau de procedură.

O altă acțiune, care urmează a fi realizată în următorii trei ani pentru sporirea încrederii în justiție, este definirea și consolidarea metodelor de efectuare sistematică a sondajelor privind nivelul de satisfacție în privința activității sistemului judecătoresc, deoarece acestea pot oferi informaţii pentru remedierea problemelor identificate în sistem și pentru sporirea calităţii activității sistemului judecătoresc.

Aceste tendințe urmează a fi transpuse și în activitatea organelor procuraturii pentru ca publicul să aibă acces la informația de interes general.

Principalele domenii de intervenție pentru sporirea gradului transparenței și încrederii în justiție în următorii trei ani vor fi:

 • dezvoltarea mecanismelor de informare a publicului larg în privința modului de accesare/utilizare a funcționalităților portalurilor web ale sistemului judecătoresc și procuraturii;
 • îmbunătăţirea mecanismelor utilizate de instanțele judecătorești de furnizare a informaţiilor pentru publicul larg;
 • dezvoltarea mecanismelor/programelor de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la accesul la justiţie şi competenţa autorităților din sectorul justiției;
 • dezvoltarea de parteneriate şi implicarea organizațiilor societății civile în programele de informare şi educare juridică a cetăţenilor;
 • efectuarea sistematică a sondajelor privind gradul de satisfacție a justiţiabililor la nivelul întregului sistem judecătoresc și a procuraturii.

Rezultatele scontate de autorități sunt:

 • nivelul de cultură juridică a populației îmbunătățit;
 • gradul de acces al publicului la informaţii privind starea justiţiei ridicat;
 • indicatorii de percepţie publică privind încrederea în justiţie îmbunătăţiți.