Sporul pentru acces permanent la secretul de stat ar putea reveni în componentele salariului lunar al angajatului. Însă, sunt vizați doar angajații instituțiilor nebugetare, care ar putea beneficia de un spor salarial de până la 10% din salariul de bază pentru acces permanent la secretul de stat.

Acest lucru este prevăzut într-un proiect de modificare a Legii cu privire la secretul de stat, propus pentru consultări publice.

Amintim că, prin legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, sporul pentru păstrarea secretului de stat, prevăzut de sistemele anterioare, a fost exclus din componentele salariului lunar în sectorul bugetar.

În acest context, Ministerul Finanțelor propune de a păstra în Legea cu privire la secretul de stat acest drept pentru angajații altor unități decât cele bugetare, cu indicarea limitei de 10% din salariul de bază pentru sporul respectiv, prevăzute anterior de Hotărârea Guvernului cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat, abrogată în 2018.

Astfel, art. 31, alin. (1) din Legea cu privire la secretul de stat va avea următorul cuprins: ”(1) În cazul în care, în virtutea activităţii sale profesionale, cetăţeanul lucrează permanent cu informaţii atribuite la secret de stat, acestuia i se stabileşte un spor la salariu în funcţie de gradul de secretizare a informaţiilor la care are acces, în mărime de până la 10% din salariul de bază”.