Direcția Principală a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale a Comitetului Executiv al Găgăuziei nu a restrâns concurența dintre operaturii economici participanți în cadrul unei procceduri de ahiziții publice, stabilind interdicția uleiului de palmier în specificațiile tehnice.

Aceasta este concluzia Consiliului Concurenței, care a examinat plângerea întreprinderii ”Tetis International Co" SRL referitor la presupusele practici anticoncurențiale ale autorităților administrației publice locale - Direcția Principală a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale a Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Compania s-a plans Consiliului că instituția publică a introdus o restricție ilegală în cadrul anunțului de participare la procedura de achiziție publică pentru procurarea amestecurilor lactate uscate pentru copii, prin faptul că a f introdus, ”fără nici un suport legal” interdicția uleiului de palmier și a derivaților acestuia din compoziția amestecurilor uscate în specificațiile tehnice ale procedurii menționate, cu scopul de a favoriza un singur concurent.

Consiliul Concurenței a constatat însă, în urma investigației desfășurate pe acest subiect, că stabilirea interdicției uleiului de palmier în specificațiile tehnice a procedurii de achiziție publică de către autoritatea contractantă, nu a restrâns concurența dintre operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziție publică, cu toate că actele normative în vigoare permit folosirea și consumul uman al uleiului de palmier și a derivaților acestuia. Respectiv, nu s-au limitat careva drepturi de procurare sau comercializare a produselor reclamantului în sensul Legii concurenței.

În baza acestei constatări, Consiliul a încetat investigația privind plângerea depusă de ”Tetis International Co" SRL. Compania poate contesta decizia Consiliului în instanță.