Guvernul a alocat peste 764 milioane de lei pentru cumpărarea acțiunilor nou emise de banca de importanță sistemică B.C. ”Moldindconbank” S.A. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri. Banii sunt destinați pentru acoperirea tuturor cheltuielilor pentru achiziționarea acțiunilor, precum și a celor pentru expunerea la vânzare. La fel, Guvernul a aprobat Antecontractul ce urmează a fi semnat cu potențialul achizitor care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei, dar și a proiectul Contractului de vânzare-cumpărare al acțiunilor cu achizitorul. 

În anul 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat nerespectarea din partea unor acționari ai băncii B.C. ”Moldindconbank” S.A. a cadrului legal aferent activității bancare. Atunci, prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a fost constatată acțiunea concertată în raport cu banca a unui grup de acționari, care au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea Băncii Naționale a Moldovei. Acționarii respectivi au fost obligați să înstrăineze acțiunile aferente într-un termen de trei luni, fapt care nu a fost realizat.

Acest lucru a condiționat anularea acțiunilor deținute de vechii acționari, emiterea unor noi acțiuni şi expunerea acestora pentru vânzare pe piața reglementată. Procedura de anulare, emitere și vânzare a participațiilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor se efectuează conform prevederilor Legii privind activitatea băncilor și Legii privind piața de capital. Astfel, în data 19 ianuarie 2018, organul executiv al băncii B.C. ”Moldindconbank” S.A. a dispus anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni de aceeași clasă, valoare şi în același număr, şi expunerea acestora spre vânzare. 

În urma emiterii de noi acțiuni, în data de 17 aprilie 2018, 17 iulie 2018 şi 18 octombrie 2018, B.C. ”Moldindconbank” S.A. a asigurat expunerea la vânzare a acestora prin licitație cu strigare pe piața reglementată a Bursei de Valori. Ultima licitație la Bursa de Valori a fost organizată în perioada 3 – 18 ianuarie 2019, dar fără rezultate. 

În prezent, un investitor internațional potențial este interesat de achiziționarea acestui pachet de acțiuni, cu condiția ca acestea să fie cumpărate de la stat. 

Agenția Proprietății Publice (APP), în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și alte autorități publice a inițiat, în numele Guvernului, negocierea antecontractului cu reprezentanții achizitorului. Antecontractul prevede anumiți termeni şi condiții în baza cărora investitorii potențiali sunt gata să cumpere acțiunile băncii de la stat, precum şi anumite responsabilități pe care şi le asumă ambele părți, responsabilitatea statului fiind limitată la normele stabilite de art.541 al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice. 

Proiectul final al antecontractului, agreat de toate părțile participante la negocieri şi care urmează a fi semnat de către APP în numele Guvernului, se propune spre aprobare Cabinetului de miniștri. Procedura propriu-zisă de cumpărare a acțiunilor se va desfășura după semnarea antecontractului. Astfel, va fi organizată o licitație deschisă pe piața reglementată a Bursei de Valori la care pot participa orice investitori calificați, cu condiția obținerii permisiunii prealabile a Băncii Naționale pentru deținerea respectivei cote în capitalul băncii. 

Amintim că, o asemenea procedură a avut loc și în cazul vânzării pachetului de acțiuni de la B.C. Moldova-Agroindbank S.A.