Mai mulți antreprenori migranți sau rudele acestora vor primi 6,66 milioane de lei pentru a implementa 27 proiecte investiționale în țara noastră. Finanțarea a fost oferită prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Potrivit autorităților, investițiile statului vor atrage în economia națională alte 16,13 milioane de lei. Din numărul total al companiilor acceptate spre finanțare, 74,1 %  își desfășoară activitatea în 16 raioane ale țării,  iar 25,9% în municipiul  Chișinău. 

Cele mai multe dintre proiectele câștigătoare, 15 la număr, sunt în domeniul agriculturii, 9 companii sunt prestatori de servicii, iar 3 întreprinderi sunt din domeniul industriei prelucrătoare. Din totalul proiectelor investiționale, 13 afaceri sunt nou create și 14 întreprinderi sunt în faza de extindere a activității, totodată, 9 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 18 întreprinderi – de rudele de gradul I ale migranților.

Cei 27 de beneficiari vor investi remitențele provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia - 9, Marea Britanie – 5, Franța-3, câte 2 SUA și Israel și câte un solicitant din Rusia, Canada, Spania, Germania,  Irlanda și Republica Cehă.

Pe parcursul anului  au mai fost acceptate spre finanțare alte 53 afaceri în sumă totală de 12,93 milioane de lei, ceea ce va favoriza investiții în economie de circa 35,49 mil. lei.

Până în prezent, în total la Program s-au înregistrat 2.941 persoane și au fost instruiți 2410 beneficiari. Prin intermediul Programului ”PARE 1+1” a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1623 întreprinderi, în sumă de 335,19 milioane de lei. Valoarea totală a investițiilor planificate în economie constituie peste 1,0 miliard de lei,  astfel, fiecare leu acordat sub formă de grant generează circa trei lei investiții în economie. Programul este subvenționat din bugetul de stat și suplimentat din fondurile Uniunii Europene prin Proiectul „Suport pentru IMM în zonele rurale”.