Statul va achita suma echivalentă în lei a 1.254.871,22 dolari SUA, pentru executarea integrală a hotărârii arbitrale din 28 iunie 2018 a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) în cauza Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova. În acest sens, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotărâre, în care se menționează că suma reprezintă 70 la sută din costul total. Anterior, autoritățile au alocat peste jumătate de milion de dolari, adică 30%, pentru executarea parțială a hotărârii. 

În data de 8 noiembrie, pentru executarea parțială a hotărârii arbitrale, a fost alocat, din fondul de rezeră a Guvernului suma echivalentă în lei a 537 801,95 dolari SUA, ceea ce a constituit 30% din suma necesară pentru executarea integrală a hotărârii. În acest context, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru achitarea sumei restante de 1.254.871,22 dolari SUA, ce reprezintă 70% din totalul stabilit în hotărârea arbitrală din 28 iunie 2018 a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. 

În februarie 2011, reprezentantul Laguardia SRL a depus pentru înregistrare la autoritățile locale contractele privind întreprinderea măsurilor tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Totuși, peste doar o lună, pe motiv că firma nu a respectat obligaţiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au depus la primăria din localitate şi în adresa Laguardia SRL notificări de reziliere a contractelor. Laguardia SRL nu ar fi reacţionat la aceste notificări.

Ulterior, primarii comunelor Coşerniţa şi Vărvăreuca din raionul Floreşti au emis două dispoziţii prin care au revocat înregistrarea contractelor depuse de Laguardia SRL şi au înregistrat altele cu compania SC Bio-Alianta SRL. Inițial, cazul a fost examinat în instanțele naționale.

Amintim că, anterior Guvernul a mai suportat cheltuieli semnificative legate de acest litigiu. Tot din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate 127 de mii de euro pentru serviciile de expertiză economico-financiară prestate în cauza respectivă, în baza unui contract semnat de Ministerul Justiției la 6 noiembrie 2017. Banii au fost alocați companiei ”KPMG Advisory” SRL pentru evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanţi

De asemenea, în 2016, Guvernul a alocat 235 de mii de euro pentru plata onorariilor avocaților Schoenherr Rechsanwaite GmbH, Austria și Cabinetul avocatului ”Vladimir Iurkovski”, Republica Moldova, care au reprezentat interesele țării în acest dosar.