Infrastructura feroviară, asupra căreia statul deține în prezent monopol, ar putea fi accesibilă și pentru alți operatori de transport.

Eliminarea monopolului feroviar pe piața serviciilor feroviare este prevăzută în noul Cod al transportului feroviar, proiectul căruia a fost discutat de comisiile parlamentare.

Codul prevede eliminarea monopolului deținut de Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” în domeniul serviciilor feroviare. Autorii proiectul susțin că infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, dar serviciile aferente vor putea fi prestate de operatori privați.

Operatorii de transport feroviar vor avea dreptul de acces la infrastructura feroviară în baza unei plăți, care va acoperi cheltuielile de gestionare a infrastructurii. Aceasta va fi stabilită în baza unei metodologii de calcul, aprobată de Guvern. De asemenea, operatorii de transport feroviar vor putea presta serviciile de transport la un preț pe care îl vor stabili de sine stătător.  

Taxa de acces la infrastructura feroviară ar putea fi stabilită la un nivel minim posibil, iar Guvernul va finanța parțial costurile de gestionare a infrastructurii.

Autorii proiectului speră că prin această inițiativă fluxurile de marfă și călători vor fi reorientate de pe calea rutieră către transportul feroviar, iar acest lucru va oferi un nivel mai înalt de siguranță pasagerilor și un impact mai redus asupra mediului.

Noul Cod stabilește reguli stricte privind acordarea serviciilor de transport pasageri, modul de deservire, mecanismul de compensare, alte aspecte legate de protecția drepturilor consumatorilor.

Potrivit documentului, întreprinderile care vor presta servicii de transport feroviar vor trebui să dețină un act permisiv – certificatul de siguranță, iar gestionarul infrastructurii – autorizație de siguranță. Actele respective vor fi eliberate de Autoritatea Feroviară, în baza evaluării sistemului de management al siguranței. 

Proiectul a fost elaborate și în contextul în care, Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” a acumulat datorii de circa 500 milioane de lei, iar menținerea unor servicii și active care nu participă la realizarea activității de transport feroviar generează pierderi anuale de circa 100-200 milioane de lei. 

Documentul ar putea fi aprobat de actualul Parlament.