Atestarea statutului de utilitate publică a organizațiilor necomerciale nu se va mai realiza prin certificat de utilitate publică. Acesta nu se va mai elibera, iar organizațiile  care deține statutul de utilitate publică vor proba această calitate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Acest lucru va fi reflectat în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului urmează a fi modificată , proiectul fiind publicat de Ministerul Justiției pentru consultări publice.

Proiectul are drept scop executarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în conformitate cu care Guvernul urmează să-și aducă în concordanță cu legea dată actele sale normative într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Printre modificările de regim juridic aferente activității organizațiilor necomerciale aduse de Legea nr. 86/2020 se numără și unele schimbări referitoare la statutul de utilitate publică al organizațiilor necomerciale, precum și la activitatea Comisiei de Certificare, organ care atribuie și retrage acest statut organizațiilor respective.

Modificările urmează să fie preluate și în cadrul normativ conex care reglementează domeniul dat (Hotărârea Guvernului nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică.

Una din modificările operate prin Legea nr. 86/2020 ce urmează a fi reflectată și în Hotărârea Guvernului nr. 266/2011 este faptul că Comisia de Certificare pe viitor va activa pe lângă Agenția Servicii Publice, și nu pe lângă Ministerul Justiției. Astfel, toate prevederile din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare ce fac referință la Ministerul Justiției vor fi modificate prin substituirea acesteia la Agenția Servicii Publice.

O altă modificare va fi transpusă și în Hotărârea Guvernului nr. 266/2011 se referă la statutul de utilitate publică. Pentru atestarea acestuia nu se va mai elibera un certificat de utilitate publică. Organizația necomercială care deține statutul de utilitate publică va proba această calitate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice. Autorii susțin că prin această modificare se va exclude riscul survenirii unor situații când organizațiile necomerciale cu statut de utilitate publică ce expiră în timpul apropiat nu își vor putea reînnoi statutul și valorifica beneficiile acestuia, urmare a neadaptării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020.

De asemenea, ministerul propune și completarea pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică cu o prevedere suplimentară ai cărei scop este de a exclude orice risc de inexistență a unui președinte interimar al Comisiei de Certificare (care ar putea surveni în cazul când președintele Comisiei, din varii motive, nu va desemna un membru al Comisiei ce va asigura interimatul).