Mai multe întreprinderi de stat și municipale nu dispun de mecanisme eficiente prin care să asigure integritatea instituțională. La această concluzie au ajuns autorii unui studiu, care a analizat implementarea politicilor de integritate și anticorupție la 21 de întreprinderi de stat și 10 întreprinderi municipale din Chișinău.

Rezultatele evaluării arată că 22 de întreprinderi din cele 31 analizate dispun de cel puțin un document oficial în care sunt prevăzute acțiuni pentru prevenirea și reducerea riscurilor de corupție (Plan de integritate și/sau Registru al riscurilor). La fel, 22 dintre întreprinderile evaluate au aprobat Coduri de conduită, însă aceste documente nu pot fi considerate suficiente și eficiente, deoarece descriu într-un mod sumar regimul cadourilor, politica de identificare şi gestionare a conflictelor de interese, sancţiunile disciplinare pentru încălcarea normelor de conduită etc. Totodată, niciunul dintre codurile de conduită analizate nu include angajamente anticorupţie, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri.

Potrivit rezultatelor cercetării, doar patru întreprinderi din totalul celor evaluate au aprobat proceduri pentru denunțarea ilegalităților de către angajați și doar trei dintre acestea au elaborat mecanisme de protecţie pentru salariații care denunță riscuri sau acte de corupție.

Studiul arată că fiecare al doilea angajat chestionat nu are încredere că va fi protejat în cazul în care ar denunța o faptă de corupție. Drept urmare, în perioada 2018-2020, în cadrul întreprinderilor monitorizate nu au fost înregistrate denunțuri sau avertizări de integritate.

O altă problemă constatată de autorii studiului este că achizițiile făcute de întreprinderi au un grad redus de transparență, în timp ce administrațiile acestora nu aplică reguli unice în achiziționarea bunurilor sau serviciilor. Astfel, în ultimii doi ani, doar una din patru întreprinderi evaluate a publicat pe pagina web planurile anuale de achiziții și doar una din zece - informații despre executarea contractelor de achiziție. În același timp, doar șapte întreprinderi (2 întreprinderi municipale și 5 întreprinderi de stat) sau 22,6% din totalul celor evaluate actualizează în permanență paginile web, iar alte șase întreprinderi (una municipală și cinci de stat) sau 19,4% din cele evaluate nu dispun de astfel de platforme. 

Implementarea politicilor de integritate și anticorupție de întreprinderile de stat și municipale este prevăzută de Planul de acțiuni din Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2020. În document se menționează și obligativitatea publicării pe paginile web ale întreprinderilor sau ale entităţilor publice, care le controlează, a rapoartelor privind implementarea acestor politici.