Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici că prin Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost lansat Programul de subvenționare a dobânzilor. Esența acestui Program constă în susținerea angajaților şi a angajatorilor în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19).

Dreptul de beneficierea subvenționării dobânzilor, conform Programului de subvenționare, poate fi realizat aferent creditelor contractate sau care vor fi contractate în perioada 1 mai –31 decembrie 2020.

Valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat:

– în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele de până la luna iulie 2020 - pentru lunile decembrie 2019 - februarie 2020;

– în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele începând cu luna iulie 2020 - pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

Este de menționat că, suma maximă pasibilă subvenționării este limitată la nivelul sumei cumulative a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăţilor salariale, subvenţia se va acorda în mărimea sumei dobânzii aferente părții de credit egală cu suma cumulativă a plăţilor salariale menționate.

Rata maximă a dobânzii nominale anuale pasibilă subvenționării este limitată la nivelul 8,76% în monedă națională şi 4,4% în valută străină.

Beneficierea de subvenționare a dobânzilor nu este condiționată de destinația şi modul de utilizare a creditului. Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 inclusiv.

Pentru a solicita subvenționarea dobânzilor este necesar de a depune o cerere la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice.

Termenul de examinare a cererii este de cinci de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control cameral.

Suma subvențiilor primite constituie sursă de venit neimpozabil cu impozitul pe venit.