Suma acoperită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va crește. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), limitele minime de răspundere acoperite de asigurarea RCA sunt următoarele:

  • pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul părților vătămate, limita despăgubirii se stabilește la un nivel de 100.000 euro, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru /data producerii accidentului;
  • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro - pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro - indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial al BNM pentru data producerii accidentului;
  • pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul – valoarea maximă a despăgubirilor este stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere.

În prezent Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule prevede că limitele răspunderii asigurătorului sunt: 1.000.000 de lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident și 1.000.000 de lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5.000.000 de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

Proiectul mai prevede că sumele minime sunt revizuite din oficiu cel puțin o dată la cinci ani din data intrării în vigoare a noii legi în conformitate cu indicele prețurilor de consum. Autoritatea de supraveghere va informa Parlamentul cu privire la sumele rectificare și asigură publicarea acestora în Monitorul Oficial.