Tot mai mulți cetățeni încearcă să obțină venituri din activități online, vânzând produse prin intermediul diferitor magazine virtuale. Mulți se întreabă dacă trebuie să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit atunci când obțin venituri pe această cale.

Răspunsul vine de la Serviciul Fiscal în baza generalizată a practicii fiscale.

Potrivit FISC, cazul desfăşurării unei activităţi de către persoana fizică cu scopul obținerii unui venit survine obligaţia de înregistrare a activităţii. În acest sens, activitatea poate fi înregistrată ca activitate independentă, Societate cu Răspundere Limitată, Întreprindere Individuală s.a. Pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, la panoul informativ este plasat ”Ghidul contribuabilului începător” găsiți o prezentare generală a ceea ce trebuie să cunoașteți despre aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător. 

Totodată, potrivit prevederilor art.14 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

Concomitent, persoanele fizice care au obligaţii privind achitarea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit.a) și alin.(4) din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

Reieșind din cele expuse, venitul obținut din comercializarea unor bunuri prin intermediul internetului (Ebay, etc.), constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care urmează a fi declarat la codul C4 ”Alte venituri impozabile” în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18) pentru anul în care au fost încasate.