În cazul în care veți fi nevoiți să efectuați o probă ADN în Republica Moldova, trebuie să vă pregătiți să scoateți din buzunar sume colosale. Efectuarea unor asemenea probe va costa de la câteva sute de lei până la câteva mii. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de modificare a Hotărârii cu privire la expertiza genetică, cu completarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară. Tarifele sunt stabilite pe oră, iar prețul total variază în funcție de numărul de ore necesar pentru efectuarea analizei. Aceste tarife ar putea fi percepute în curând. Și asta pentru că noile prevederi vor intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, prețurile pentru efectuarea expertizei generice variază în funcție de tipul testului care trebuie să fie făcut. De exemplu, prelevarea și consevarea probelor biologice pentru a realiza analiza AND va costa 143 de lei. O examinare preliminară, eșantionarea și/sau testarea rapidă a probei va costa alți 286 de lei. Prelevarea probei biologice simple (sânge, saliva și alte secreții) va costa 286 de lei, iar prelevarea și examinarea probei biologice complicate (oase, dinți, material biologic degradat etc.) va costa 1.144 lei. Pentru stabilirea profilului ADN se vor face diferite investigații. Este vorba de: 

  • extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii)  - 1.430 de lei; 
  • extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice complicate (amestec secreţii, oase, dinţi, ţesuturi împarafinate, material biologic degradat, urme material genetic etc.) – 2.288 de lei;
  • stabilirea profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y – 4.004 de lei;
  • stabilirea profilului ADN pentru markeri STR specifici cromozomului Y – 4.290 de lei;
  • stabilirea ADN mitocondrial – 5.434 de lei; 
  • examinarea comparativă a unor profile genetice obținute în alte laboratoare – 572 de lei;
  • consultație genetică - 143 de lei.

Cu referire la costurile orientative ale diverselor tipuri de expertize genetice, acestea pot fi calculate prin însumarea tarifelor pentru fiecare etapă constitutivă a expertizei date. La rândul lor, tarifele pentru fiecare etapă rezultă din înmulțirea unităților de timp estimativ necesare pentru efectuarea acțiunilor aferente etapei la costul per unitate de timp (oră). În acest sens, au fost analizate câteva tipuri de expertize genetice, care sunt mai frecvent solicitate de către organele de urmărire penală și alte persoane.

Expertiza filiaţiei, adică paternitatea sau maternitatea

Acest tip de investigație va costa pe 5.577 de lei. Calculul costului se face per persoană.

Cost = Tariful etapei: Prelevarea şi conservarea probelor biologice în vederea analizei ADN + Extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii) +  Stabilirea profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y = 143 + 1430 + 4.004 = 5.577 lei. 

Expertiza filiaţiei poate fi efectuată în privinţa a cel puţin două persoane. Costul cercetării poate fi mai mare în cazurile dependente de calitatea şi sursa (persoană decedată, oase, dinţi etc.) probelor prezentate. 

Expertiza genetică în infracţiunile sexuale

Calculul costului se face per expertiză. Pentru efectuarea expertizei trebuie să fie cercetate mai multe probe - cel puţin trei (probele de referinţă prelevate de la persoane (victimă, bănuit) şi probele în litigiu). Prețul pentru acest tip de servicii ajunge la aproape 19 mii de lei.

Cost = Prelevarea şi conservarea probelor biologice în vederea analizei ADN x 2 + Examinarea preliminară, eşantionarea şi/sau testarea rapidă a probei + Pregătirea probei biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii) pentru izolare ADN x 3 + Extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii) x 2 + Extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice complicate (amestec secreţii, oase, dinţi, ţesuturi împarafinate, material biologic degradat, urme material genetic etc.) + Stabilirea profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y x 3 = 143 x 2 + 286 + 286 x 3 + 1430 x 2 + 2288 + 4004 x 3 = 18.590 lei. 

Costul expertizei depinde de numărul şi calitatea probelor de referinţă şi a celor în litigiu.