Tarifele la abonamentele pentru Monitorul Oficial ar putea fi micșorate, însă nu semnificativ. Cancelaria de Stat a publicat  pentru consultări  publice un  proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor și a Nomenclatorului la produsele/serviciile prestate de I.P. ”Agenția Informațională de Stat ”Moldpres” și cuantumul tarifelor la acestea.

Potrivit proiectului, versiunea tipografică a Monitorului Oficial va costa 225 lei lunar.

Versiunea on-line, abonament Basic, care include consultarea publicației ”MO” în regim on-line, prin intermediul unei aplicații care exclude posibilitatea descărcării documentului, iar imprimarea este posibilă folosind funcția Print Screen, va costa 75 lei lunar, comparativ cu 80 de lei în prezent.

Versiunea on-line, abonamentul Premium, care include consultarea publicației „MO” atât în regim on-line, cât și descărcarea documentului pentru consultarea acestuia în regim off-line, inclusiv imprimarea lui nelimitată, va costa 450  lei lunar, comparativ cu  500  de lei în prezent.

Necesitatea aprobării proiectului este motivată de constituirea AIS „Moldpres” ca urmare a reorganizării Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat – Moldpres” şi aprobarea unei politici unice de calculare a tarifelor la produsele/serviciile prestate pentru domeniile de competenţă ale acesteia.

Autorii notează că aplicarea tarifelor actuale nu corespunde activității curent ea entității (o categorie de servicii nefiind deja prestate, iar altă categorie de servicii de interes major pentru AIS „Moldpres” nefiind reglementată). Respectiv, unele din acestea nu asigură acoperirea costurilor aferente acordării serviciilor (ex: pentru versiunea tipografică a “Monitorului Oficial al Republicii Moldova”), iar altele excedă cheltuielile aferente prestării serviciilor (ex: abonamentele pentru versiunea on-line a “Monitorului Oficial al Republicii Moldova”). Aceasta poate condiționa o disproporție între veniturile obținute urmare a prestării serviciilor și, respectiv, cheltuielile reale suportate de către AIS „Moldpres”, autorii considerând o necesitate stringentă - ajustarea tarifelor percepute la condițiile obiective și reale de activitate, care circumscriu misiunea instituției.

Întreg nomenclatorul la produsele/serviciile prestate de către Instituția Publică ”Agenția Informațională de Stat – Moldpres” și cuantumul tarifelor la acestea propuse pot fi consultate aici.