Tarifele pentru efectuarea probelor ADN în Republica Moldova sunt deja în vigoare din 16 august.

Cei care necesită prelevarea unor astfel de probe trebuie să scoată din buzunare de la câteva sute de lei până la câteva mii. Sumele sunt prevăzute în Hotărârea de modificare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 august.

Documentul prevede tarifele pentru 11 noi tipuri de expertiză genetică. Tarifele sunt stabilite pe oră, iar prețul total variază în funcție de numărul de ore necesar pentru efectuarea analizei.

Prețurile pentru efectuarea expertizei generice variază în funcție de tipul testului care trebuie să fie făcut. De exemplu, prelevarea și consevarea probelor biologice pentru a realiza analiza AND va costa 143 de lei. O examinare preliminară, eșantionarea și/sau testarea rapidă a probei va costa alți 286 de lei. Prelevarea probei biologice simple (sânge, saliva și alte secreții) va costa 286 de lei, iar prelevarea și examinarea probei biologice complicate (oase, dinți, material biologic degradat etc.) va costa 1.144 lei.

Pentru stabilirea profilului ADN se vor face diferite investigații. Este vorba de: 

  • extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice simple (sânge, salivă şi alte secreţii)  - 1.430 de lei; 
  • extracţia şi cuantificarea ADN din probe biologice complicate (amestec secreţii, oase, dinţi, ţesuturi împarafinate, material biologic degradat, urme material genetic etc.) – 2.288 de lei;
  • stabilirea profilului ADN pentru markeri STR autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y – 4.004 de lei;
  • stabilirea profilului ADN pentru markeri STR specifici cromozomului Y – 4.290 de lei;
  • stabilirea ADN mitocondrial – 5.434 de lei; 
  • examinarea comparativă a unor profile genetice obținute în alte laboratoare – 572 de lei;
  • consultație genetică - 143 de lei.