Proprietarii de automobile, motociclete, microbuze, autobuze, tractoare,etc. sunt obligați să achite taxe de folosire a drumurilor publice, numite și taxe rutiere.

Legislația fiscală clasifică aceste taxe în câteva categorii:

 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Moldova;
 • taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Moldova (vinieta);
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă sau dimensiuni depăşesc limitele admise;

În funcție de această clasificare se distinge și cuantumul taxelor.

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Moldova este stabilită în lei și are următoarele cuantumuri:

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Moldova (vinieta) este stabilită în euro și are următoarele valori:

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă sau dimensiuni depăşesc limitele admise este stabilită în lei și constituie:

Legislația fiscală prevede și anumite excepții privind taxele rutiere, și anume:

În cazul autovehiculelor înmatriculate în Moldova nu se achită taxe rutiere pentru:

 • tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;
 • autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric.
 • autovehiculele din dotarea forţei militare străine.

Nu se achită taxe nici pentru:

 • autovehiculele rebutate şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor;
 • autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni.

De asemenea, taxele nu se achită de rezidenții parcurilor IT, fiind parte a impozitului unic achitat de aceștia și nici de persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule.

În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Moldova (vinieta) nu se achită taxe rutiere pentru:

 • autovehiculele din dotarea forţei militare străine.

Pentru această categorie, nu achită taxe:

 • persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
 • posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”;
 • misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora.

Pentru autovehiculele neînmatriculate, care transportă mărfuri periculoase, cota stabilită a taxei se dublează.

Totodată, taxele nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.

Pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă sau dimensiuni depăşesc limitele admise, cotele stabilite ale taxei se dublează dacă acestea circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie.

Aceste categorii de taxe se achită de rezidenţi ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător.

Când se achită taxele rutiere

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Moldova se achită:

 • la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
 • la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată;
 • la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată. Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorii, iar dacă în urma testării autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie.

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Moldova

Vinieta poate fi achitată pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni (ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele zile).

Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Referitor la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă sau dimensiuni depăşesc limitele admise, subiecții prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise, darea de seamă privind taxa calculată.